Solcellspaneler

Ökad risk för fuktproblem på vindar vid installation av solceller?

2022-12-30

Det behövs solceller på taken för att möta vårt ökade energibehov, för att minska elkostnader men framför allt bromsa den globala uppvärmningen. Hur bör man då tänka med avseende på fukt i ens eget hem och på vinden? Hur påverkar en solcellsinstallation med paneler som tar bort värmeinstrålningen på  vinden?  Vad kan man göra för att samtidigt begränsa de eventuellt negativa effekterna som oftast kommer smygande över åren?


Positivt ur fuktsynpunkt med solcellspaneler

Solpanelerna ger en minskad nattutstrålning där panelerna är placerade. Dvs reducerad kyleffekt under klara nätter och mindre fukt / kondensutfällning på undersidan av taket. MEN solceller brukar oftast vara riktade mot de riktningar som har minst nattutstrålning dvs syd, sydost och sydväst.  Så den reduktionen kan vara marginell i vissa fall.


Negativt ur fuktsynpunkt med solcellspaneler

Uttorkning av kallvindar av solens värmande strålar är extra viktigt under perioden oktober till mars.  Denna period är vindar och kattvindar extra utsatta för fukt utifrån såväl som inifrån boyta. Solinstrålningen beräknas till 800-1000 kWh/m2 per år, beroende på takvinkel, -lutning och om man bor i Norrland eller Skåne. 
800-1000kWh/m2 är mycket som blir en avfuktande och värmande effekt för en vind. Det vet alla som har varit uppe på vinden hur varmt det kan vara en solig junidag. Ett normalstort villatak tappar till stor del denna uppvärmning som skulle gått till att torka taket. 


Solpaneler måste ha en kylande luftspalt mot taket för inte tappa effekt när paneltemperaturen går över 25°C. Denna luftspalt skuggar således underliggande tak. Och 1 C°  temperatur minskning inne på vinden ger hela fem procents höjning av luftfuktigheten (RF).  Då många vindar möglar eller ligger på gränsen till att mögla kan en liten temperaturförändring på någon grad kan orsaka mögelskador.  Av besiktningsmän utfärdade överlåtelsebesiktningsprotokoll visar oftast att norrsidan brukar det vara frekvent mögelangrepp under det att på den varma södra sidan av vinden brukar det vara mera begränsat. Dvs den skugga som finns på den norra sidan gör vinden något kallare och fuktigare vilket gynnar mikrobiell påväxt.


Vad bör göras ur fuktsynpunkt vid en solcellsinstallation?

Vindar är mycket fuktutsatta konstruktioner både med och utan solceller men problematiken kan i vissa fall förvärras under vissa perioder om de skuggas av solcellspaneler. Man bör höja husets fukttolerans genom att se över inneventilation, ångspärr mot vind och gärna sätta upp en fuktstyrd, energieffektiv ventilation på vinden som TrygghetsVakten Vind Classic. Om så önskas kan en fuktinventering av vinden utföras  av TrygghetsVaktens certifierade installatörer som nås via vårt kontaktformulär.

Det kan vara smart att ha löst energibehovet samtidigt som fuktproblematiken. 


Skyfall efter värmeböljor – förbered ditt hus och krypgrund!

2022-07-04

Vädret runt om i Sverige har den senaste tiden bestått av värmeböljor, skyfall och åskoväder. Vad händer då vid en värmebölja där marken torkar ur blir både hård och inte kan absorbera regnvatten? Detta gör att floder av regnvatten bildas och forsar till de lågt belägna punkterna i landskapet. 

Extremt regnoväder efter längre torka kan ställa till det i källare och krypgrund.

Mycket regnvatten under kort tid resulterar i:

  • Översvämmade källare
  • Översvämmade krypgrunder

Hur kan du skydda dig?

Här kommer några tips:

  • Frånlut av marken runt huset så att vatten rinner bort ifrån husgrunden
  • Takavvattning / hängrännor som går till stenkistor 3-4m från husgrunden.  Finns det redan kontrollera att inget hinder stoppar avrinningen. 
  • Takavattningen bör ha lövavskiljare.  Se till att de är rensade.
  • Tränger vatten i alla fall in i grunden ska ångspärren vara punkterad på de lägsta ställena så att det kan rinna ut.
  • Finns det en dräneringsgrop i krypgrunden – kontrollera att dräneringspumpen fungerar.
  • Finns det en krypgrundsavfuktare installerad så kontrollera  att den sitter högt uppe i grunden för att inte dränkas vid en översvämning samt att den fungerar.

Osäker på att grunden kommer klara sig?  Beställ en kontroll av en TrygghetsVaktencertifierad installatör


Fuktkurs 16 juni 2022

2022-06-02

Gå på fuktkurs 16/6 kl 08:00-15:30 Västbergavägen 25 Hägersten som handlar om Fuktmätning i praktiken!

Innehåll: Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper om fuktmätning såväl teoretiskt som praktiskt.
Kursen behandlar ämnen som: Vad är fukt, Skillnad mellan indikering och mätning, Fukt i luft och fukt i material, Betongfuktmätning, Vilka mätare finns.

fuktkurs Vi går igenom Mollièrdiagrammet, räknar på fukt, behandlar olika fuktkrav och standarder, mögel, kondens, kapillärsugning och läckage. Begrepp och måttenheter som fuktkvot, relativ luftfuktighet och absolut fukt klarläggs.

Vi har även ett antal extra kapitel beroende på deltagarnas intresse och uppkomna diskussioner. Som exempel kan nämnas Avfuktning i krypgrund och på vind, Sempore luftkvalitetsprovtagning, Temperaturmätning och Termografi.


Målgrupp: Kursen är en grundkurs som vänder sig till den som i sitt arbete har behov av att mäta fukt i luft eller i material och vill lära sig mer om fukt och avfuktning.

Kontakt och anmälan:

Lennart Anderson

Telefon: Lennart@maetforum.se


Nordbygg Nordens största byggmässa 2022

Nordbygg blev äntligen av i april efter alla framskjutningar på grund av corona-pandemin.  Det var precis som tidigare mycket folk men vi upplevde att många tyckte det var extra kul med mässa igen.

torkplattaVi vill passa på att tacka alla som hälsade på i vår monter där våra olika torkplattor för vattenskador rönte roligt nog stor uppmärksamhet.  Men det är nog ganska klart då den är den enda på marknaden som går att stå på. 

dh1Vår kommande lilla sorptionsavfuktare DH1 fick också uppmärksamhet och den kommer att kunna beställas under hösten.  Kommentarer som vi fick var bland annat ”oj vad robust” och “precis vad vi har önskat”.

Sist men inte minst förevisades  sorptionsavfuktaren med fotoplasma vilken renar krypgrund eller vind från uppkomna emissioner från ex tryck virke eller geosmin.  Fotoplasmamodulen, Clean Air Ion ( höger i nedan bild) passar till alla avfuktarna i DH serien.

Vi hoppas att den kommer  rädda många luktande hus och fritidshus där man inte väljer det andra alternativet TrygghetsVakten Pro-X.

Så här efteråt när man har pustat ut tyckte vi också att det var både kul och givande som också som utställare


Nattfrost på tak

Kalla nätter och milda dagar på våra kallvindar i mars!

2022-03-24

Så kallad nattutstrålning gör vindar får rimfrost på norrsidan av taket som har blivit nedkylt under natten.  Fenomenet går också att se på morgonen utifrån då taket har fått ett vitt frostlager.

Dagstemperaturer med plusgrader utomhus och inne på vinden

Då blir tillväxtvillkoren uppfyllda för mikrobiell tillväxt på vindar och kattvindar.  Speciellt de delar där solen inte kommer åt att värma.  På de sydliga delarna av vinden lämnar fukten och går mot de kalla nordliga delarna.  Vilket ger där ett extra fukttillskott.  

Orsaker till fukt på kallvind
Fuktvandring från boyta mot den kalla undersidan av taket

Sticker man upp huvudet mitt på dagen och kontrollerar vinden syns det kanske inte så mycket då rimfrosten har tinat och trängt in i undersidan av taket. Kartonger kan vara mjuka och det finns eventuellt en ”fuktig” lukt.

Vad är den enklaste fuktåtgärden?

Den enklaste och energieffektivaste åtgärden är att sätta upp en fläkt som ventilerar då det är torrare ute och en värmeslinga som känner klimatet på den norra sidan av taket och torkar då det behövs. D.v.s.  en TrygghetsVakten Vind Classic.

Avfuktaren TrygghetsVakten Vind
Mycket energisnålt! Håller torrt på vinden genom kontrollerad ventilation.

 Men en TrygghetsVakten sorptionsavfuktare DH2 gör det också mycket torrt till en högre energiåtgång.

Önskas en förbättring på din vind?  Fyll i kontaktformuläret för en offert på vad som passar bäst på din vind.


Vattenskada i praktiken. Fuktkurs

2021-11-10

TrygghetsVakten erbjuder en vidareutbildning för fuktentreprenörer som hanterar vattenskador i kommersiella fastigheter och villor.

Datum: 2021-12-01

Plats: TrygghetsVakten Västbergavägen 25

Tid: 9,00-15,30

Pris: 8900 ex moms

Handledaren har en bakgrund som CTO Polygon Europe, Senior Loss adjuster (skadereglerare) internationellt försäkringsbolag och är en civilingenjör från KTH.

Kursen innehåller praktiska moment som hantering av avfuktningsutrustning till avfuktningsteori och korrekt rapportering till försäkringsbolag. Rekommenderad bakgrund “Grundkurs i fuktmätning” eller motsvarande.


Nordbygg monter AG:37 tis 21 – fre 24 april 2020. Träffa oss där!

2019-08-12

Kom förbi vår monter på Älvsjömässan / Stockholmsmässan och vi kommer visa på nyheter inom fukt- och luktsanering eller bara diskutera fukt om du önskar det.

Om du kanske undrar  hur man blir en certifierad installatör är du också varmt välkommen!

Teamet på TrygghetsVakten!


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

2018-11-26

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!


Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

2018-09-06

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi! 

Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.  

Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14 oktober monter A03:18.

Vi ses!


Värmebölja under veckan och upp till 30!

2018-05-31

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter!

Skönt för alla?

Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna ventileras dessa med ny, sval luft ett par gånger per timme.

Getingarna gillar den värme som finns på vindarna sommartid.  Men getingarna gillar absolut inte den kraftiga blåsten från TrygghetsVaktenfläktarna utan flyttar.

Vindsavfuktare

Vi som har TrygghetsVakten vindavfuktare slipper därmed jaga Anticimex sanerare som har fullt upp att getingsanera andra (o)skyddade vindar.

Värmen gör tyvärr att de oskyddade krypgrunderna snabbt blir fuktiga. En temperaturskillnad som uppstår just nu i grunderna ligger på 12-18° vilket gör att inkommande uteluft tappar all fukt. I vissa fall blir det bli kondens på trossbotten och därmed mögelpåväxt inom endast ett dygn.

Då är det skönt att det finns tusentals TrygghetsVakten krypgrundsavfuktare som gör sitt jobb i det tysta och håller krypgrunderna torra i Sverige.


TrygghetsVakten i TV5 igen!

2018-05-21

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar!

Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på.

Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic för att skydda mot återväxt av vit- och svarmögel.

Vi önskar verkligen familjen all lycka med sitt tillfrisknande samt att de kommer trivas sitt nysanerade och mycket fräscha hem!


Vår Certifierade installatör söker medarbetare

2018-03-28

Waterproof i Stockholm expanderar

Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners!

Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55. 

Det är ett arbete som gör skillnad eftersom att man kan göra livet mycket mycket bättre för sina kuder genom att stoppa och sopa bort den ohälsosamma miljön som ett mögelskadat hus ger.

Så kika på  http://www.waterproof-stockholm.se/ och slå Janne som är ansvarig för rekryteringen en signal för att höra mera om jobbet.


Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket. 

Så bänka er bekvämt i TV-soffan och kika när Bosse gör jobbet!   Vill ni att Bosse eller andra certifierade TrygghetsVaktenentrprenörer ska komma hem till er fyll kontaktformuläret som vi har på hemsidan!

TrygghetsVakten Vindsavfuktare är känd gäst i  TV och har tidigare visats på Arga Snickaren samt Äntligen Hemma med Martin Timell.  http://www.tv4.se/%C3%A4ntligen-hemma/artiklar/ink%C3%B6pslista-till-martin-timells-fuktinslag-i-%C3%A4ntligen-hemma-25-november-547487b7b9a9f6bea1000055

*) går även på lördag 8/4 kl 12,05, söndag 9/4 kl 13,00 samt att se på Dplay


Besök oss på vårens mässor!

2018-01-19

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 .

Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr.

Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03.

Oberoende av vald mässa är ni mycket välkomna!!


Säljansvarig södra Sverige sökes!

2017-12-22

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018.

TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg. 

Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och  saneringsbranschen. Låter det intressant eller känner du någon som skulle vara intresserad?  Intresseanmälan skickas in på info@trygghetsvakten.se

Arbetsuppgift mm

Nybebearbetning av entreprenörer inom fastighet-, fukt- och saneringsbolag över södra Sverige. Målet är att öka försäljningen av Trygghetsvakten och Mätforum +4 MSEK till 2021. För att lyckas med målet tror vi att det krävs ca 90-120 resdagar / år.

Rapportering sker till affärsområdesansvarga i Stockholm.  Arbetsplats och trevliga kollegor finns på regionkontoret i Göteborg.

VI vill att jobbet ska upplevas vara ett ”lyft” på något sätt för dig som sökande.  Det viktiga är inte ålder utan inställning och förmåga att lyckas.

Följande egenskaper tror vi dock är viktiga:

-självgående / inre driv / kunna planera

-relationsbyggare.  Framgångsfaktor är att kunna bygga att bygga upp ett brett kontaktnät samt skapa ett långsiktigt förtroende ute hos våra kunder.

-enkel, okomplicerad framtoning. 

-kunna krypa i grunder eller på vindar – dvs. dra på sig blåstället och vara smidig nog för att ta sig in i dessa trånga utrymmen.

Är sökande över 60 ska denne ha intresse av att jobba något år efter pension.

Fackkunskaper – förståelse av ventilation och huskonstruktioner.  Resten tillför vi! 


Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

2017-09-05

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18. 

Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01.

Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en kostnadsfri kontroll hos våra medverkande entreprenörer.

Du är VARMT VÄLKOMMEN!


Ny rapport från Boverket påvisar än en gång att fukt är en riskfaktor för hälsan

2017-06-17

Boverkets tidigare rapport gällande byggnader byggda före 2006 , BETSI har nu fått en större och djupare uppföljning gällande hela svenska byggbeståndet som påvisar de tidigare undersökningarna att fukt i golv, väggar, tak, från platta på mark och krypgrund ger hög risk för snuva och andningsproblem.

Boverket  menar vidare att detta är definitivt en riskfaktor för de inneboende och som fastighetsägare är man skyldig kontrollera och åtgärda.

Rapporten i sig är ingen nyhet i sig mer än att det ger större tyngd åt det som vi alla känner innerst inne – vi ska ha ett mögelfritt hem för att må bra!