Kondens på vinden = mögel

 

 

 

Det är under vintern som de flesta vindar blir som mest utsatta för fukt. Det har att göra med flera saker men framför allt de stora temperaturskillnaderna. På samma sätt som i en krypgrund är det när varm luft möter kall luft som kondens kan uppstå.

På vindarna är det lite speciellt då temperaturväxlingar kan gå mycket snabbt. Under vintertid kan temperaturen utomhus gå ifrån 0 grader till -18 grader på några timmar. då vinden är oisolerad mot utsidan följs utomhusklimatet mycket snabbt. Effekten blir snabb kondensutfällning mot yttertakets insida och ganska ofta isbildning som resultat. På samma sätt som man ibland får skrapa både utsida och insida på bilens vindruta.

Tack vare den ofta låga temperaturen på vinden är det dock inte möjligt för mögel att växa. När temperaturen ökar utomhus kommer isen att smälta. När värmen går över +5 grader är trämaterialet på vinden så mättad med fukt att påväxt är möjlig.

Lösningen på detta fuktproblem är dock ganska enkel. Det är inte nödvändigt att hindra is från att bildas på vinden men det är helt avgörande att torka ut vinden snabbt när temperaturen ökar.

Genom att enbart ventilera vinden när det faktiskt är gynnsamt uppnår du ett säkert klimat som inte är mögel vänligt. Genom att även kunna tillföra värme skapar man ett klimat som är mycket säkert mot mögelpåväxt. Läs mer här om säker vind.

Att tillföra värme är inte samma sak som att tillföra varm luft. Varm luft innehåller oftast mer fukt än kallare luft. När den varmare luften kyls ner kommer man till en punkt när luften inte klarar av att bära fukten och kondens uppstår. När du värmer luft tillför du ingen ny fukt. Luften innehåller samma mängd fukt som tidigare men kommer längre ifrån gränsen för kondensation.