Mer isolering = mögel

 

Mer isolering på vinden – Varför har jag fått mögel?

När man ökar mängden isolering på vinden, minskar man värmeläckaget från boytan. Detta skapar i sin tur en kallare vind. Om vinden blir kallare ökar risken för kondens och mögel och en rötskada kan uppstå. I samband med en tilläggsisolering är det ofta nödvändigt att se över fuktlasten på vinden. En vanlig effekt i samband med mer isolering är att samma mängd fukt läcker upp på vinden men avsevärt mindre värme.