Mer ventilation = mindre mögel?

 

Min besiktningsman säger att jag skall öka ventilationen i boytan för hindra mögelpåväxt.

Det går att minska risken för mögelpåväxt på vinden med hjälp av en fungerande frånluftsventilation i boytan. Det är dock sannolikt att möglet fortsätter att växa eftersom det finns minst en fuktkälla till: uteluften.

Det finns två olika fenomen som var för sig skapar mögel på vinden. Dels är det fukt som tränger upp genom vindsbjälklaget från boytan och kondenserar mot takets insida; det är denna fuktkälla som minskar med bättre frånluftsventilation i boytan.

Det andra fenomenet är när uteluft ventileras in på vinden. Mögel kan växa i utomhusklimat så fuktigheten i uteluften i sig räcker för att det skall kunna växa mögel men vid de tillfällen då taket är kallare än omgivningen, t ex stjärnklara nätter, bildas dessutom kondensdroppar vilket snabbt gör vinden fuktig. 

Det är därför det i praktiken är omöjligt att få bort mögel enbart genom att öka ventilationen i bostaden. För att skydda en vind från mögel behöver man ta hänsyn till båda fenomenen och se till att vinden ventileras enbart när det är uttorkande, med hjälp av Trygghetsvakten Vind.