Mögel är skadligt!

 

Mögel på vinden kan vara skadligt

Det har länge varit känt att mögel i hus kan ge upphov till allergier. På senare tid har man också förstått att mögel kan vara giftigt och framkalla sjukdomar. Symptom som trötthetskänslor, förtida åldrad hud, rinnande näsa och återkommande hosta kopplas alla till mögel och fuktkänsliga bakterier. I vissa fall försvinner symptomen efter en mögelsanering av bostaden men i andra fall kvarstår problemen under hela livet. Det är alltså viktigt att förebygga skador så att huset aldrig blir sjukt, och att åtgärda uppkomna skador så fort som möjligt innan de inneboende hunnit skadas.

Det är också en ekonomisk fråga. För mycket fukt på vinden kan leda till att virke slår sig eller släpper ifrån sig emissioner av skadliga ämnen, med dyra reparationer som följd.

Ett kraftigt mögelangrepp kan kosta hundratusentals kronor att reparera och ett hussvampsangrepp kan ytterst leda till att alla trädelar på huset måste bytas. En äkta hussvamp kan äta sig igenom en vanlig villa på drygt ett år. Oftast täcker inte en vanlig hemförsäkring sådana skador eftersom de anses vara en följd av huskonstruktionen och inte en regelrätt olycka.

Med TrygghetsVakten Vind finns en prisvärd lösning på fuktproblemen, så nu behöver du inte stå oskyddad längre.