Mörka fläckar på vinden

 

Jag har upptäckt partier av små mörka runda fläckar på innertaket på vinden. Vad är det för något?

Det är troligen svartmögel som angripit virket på vinden. Svartmögel kan utvecklas när luftfuktigheten ligger alltför högt under tillräckligt lång tid. Denna typ av mögel är allergen och skall hanteras med försiktighet. Du ser det oftast längs ner i takfoten och det uppträder som en förmörkning av trämaterial.

Svartmögel på insidan av taket på vinden