Orsaker till fukt på vinden

 

Vanliga orsaker till fuktskador på uteluftsventilerade vindar

Den vanligaste orsaken till att man får höga fuktvärden på vinden är överdimensionerad ventilation och bristande ångspärr.

 

Takfotsventilation

Moderna hus har i regel en luftspalt på 5 cm runt hela takfoten. Genom denna spalt kommer det in fuktig luft som kondenserar mot det kalla oisolerade taket på vinden och skapar möjlighet för mögel och rötsvamp att växa.

Anledningen till att man har byggt med denna konstruktion är att om det blir en läcka genom taket skall det fördröja en eventuell rötskada på vinden. Tanken var inte helt fel men modern forskning påvisar att det är avsevärt mindre risk för en rötskada eller svampangrepp på vinden om man istället använder sig av ventilation i gaveln.

Gamal, trasig eller ingen ångspärr

Ett annat skäl till fuktskada på vinden är avsaknad eller skadad ångspärr mellan boytan och vinden.

En vanlig orsak till en skadad ångspärr är eftermonterade spotlights i innertaket. När håltagning för dessa borras, skadas ångspärren och fuktig varm luft kan komma upp på vinden och kondensera. När kondensation sker är det inte långt till att ett behov av mögelsanering uppstår.

Isolering vind

Ytterligare en vanlig orsak till fuktskada är tilläggsisolering på vinden. Det är ett mycket effektivt sätt att sänka uppvärmningskostnaden för huset men mer isolering på vinden betyder mindre värmeläckage och en kallare vind vilket i sin tur ökar risken för en fuktskada på vinden.

 

Ersätta olja med fjärrvärme eller bergvärme.

Att sluta elda med olja är förmodligen det snabbaste sättet att skaffa sig en fuktskada på vinden. Vid oljeeldning blir skorstenen varm och delar av denna värme sprider sig till vinden. Om denna överskottsvärme minskas blir vinden kallare och risken för en rötskada eller svampangrepp ökar markant. Även ventilationen i boytan påverkas negativt av detta byte. Tack vare skorstenseffekten har luftväxlingen i boytan varit större med varm murstock än med en kall. Minskad luftväxling innebär ofta att frånluftsventilationen blivit mindre. Detta i sin tur genererar en större fuktvandring från boytan till vinden. Problemet kan kompenseras med frånluftsventilation i boytan, t ex FFS-ventilation, badrumsfläktar med permanentdrift.

 

 

Vad skall man då göra?

Det är klart lönsamt att byta ut oljepanna och tilläggsisolera vinden ur uppvärmningssynpunkt men i samband med detta behöver man se över hela problemet, även fuktsituationen. Genom att samtidigt installera TrygghetsVakten Vind minskas risken för följdskador såsom röta och mögel. Tillses dessutom att ventilationen i boytan är god – cirka en halv luftomsättning per timma, kan vindsutrymmet ofta fås att fungera även med en bristfällig ångspärr.

Önskas en offert på åtgärder för att komma tillrätta med fuktproblemen på din vind?  Fyll i vårt kontaktformulär!