Lukt och fuktfritt

Lukt och fuktfritt med TrygghetsVakten Pro-X

Roger och Else-Gun Andersson bor i en egenbyggd villa. De har under många år besvärats av en lukt som kommer från krypgrunden. På senare tid har det förvärrats och de boende har utvecklat allergier till följd av lukten.

-För några månader sedan insåg jag att det var impregnerade brädor, som sitter i blindbotten som luktade, säger Roger. De slet jag bort och skickade till tippen och därmed blev lukten i bostaden mycket mindre närvarande. Men tyvärr försvann den inte helt, speciellt när det blåser från väst så luktade det mycket. Och västliga vindar är de vanligaste, suckar Roger.

Roger och Else-Gun letade efter en lösning som kunde hjälpa dem. Att enbart ventilera krypgrunden prövades, med en fläkt som skapade undertryck i grunden. Det blev helt luktfritt, men tyvärr var de tvungna att avbryta försöket då fuktnivån steg alarmerande till följd av att varm, fuktig luft sögs in i den kallare grunden och kondenserade.

-Undertrycksventilationen löste visserligen luktproblemet, men skapade istället risk för mögel… säger Roger.

I det här läget tog de kontakt med Skadeteknik i Örebro.

Roger har kommit tillbaka med mer information efter några månader.

Golven har blivit varmare i huset sedan installationen av TrygghetsVakten Pro-X. Orsaken är att den kalla luften i krypgrunden i mindre utsträckning kan ta sig upp mot boytan.

Efter ett år med TrygghetsVakten Pro-X.

Roger säger.

Nu så har jag följt vår inmonterade Trygghetsvakt med fläkt i krypgrund under ett års drift. Den monterades in av Anders den 8 augusti 2008 och jag har följt utvecklingen med hjälp av en elmätare på enbart den enheten. Jag har då kunnat se hur vakten har följt utefuktigheten till punkt o pricka. Av redovisningen nedan ser man tydligt när luften är som farligast/fuktigast (inget nytt för er).?Här kommer redovisningen som ni kan ha nytta av i marknadsföringen av en bra produkt. Vi är mycket nöjda så  här långt. Vi  känner oss ”trygga”.

Trygghetsvakten Pro-X-elförbr

Totalt för helt år:    674 kWh för TrygghetsVakten Pro-S med 2 värmeslingor + 1 fläkt. Krygrundens yta ca 115 kvm.

Familjen Andersson har försett oss med ytterligare energimätningar och som man kan se nedan anpassar TrygghetsVakten Pro-X automatiskt sitt energibehov efter de olika årens varierande klimat.

Anders Högberg från Skadeteknik åkte ut tillsammans med Magnus Eklund från TrygghetsVakten för att se vad som kunde göras.

Ganska snart stod det klart att TrygghetsVakten Pro-X var lösningen. Ett kontrollerat och permanent undertryck i grunden, i kombination med fuktstyrning av fläkten och kontrollerad tillskottsvärme håller huset luktfritt och grunden torr. En positiv bieffekt är att eventuell markradon ventileras ut och inte kan nå upp i huset!

Efter att har fått produkten beskriven för sig, beställde Roger och Else-Gun på stående fot installationen, som utfördes två veckor senare.

Anders Högberg, Skadeteknik Örebro tätar krypgrunden.

Anders monterar värmekabeln, för kontrollerad värmetillförsel.

Anders monterar frånluftsfläkten.

Monteringen gick smärtfritt och redan samma dag tyckte sig Roger och Else-Gun känna en påtaglig förbättring. Nu vågade de till och med slå på husets frånluftsventilation, för första gången på länge. Frånluftsventilationen kunde de inte ha på tidigare, för då sögs ännu mer lukt upp i huset.

Efter en vecka ringde Roger och var lyrisk över TrygghetsVakten Pro-X.
-Det funkar perfekt, vi känner absolut ingen lukt alls längre! Du anar inte hur otroligt skönt det är, avslutar han. Roger är helnöjd med TrygghetsVakten Pro och med Skadetekniks installation.

Roger, Else-Gun Andersson och Anders Högberg, Skadeteknik.