Vindsavfuktare, kommersiella och offentliga fastigheter

 

 

Nedan finns några exempel på installerade  Trygghetsvakten Vindsavfuktare där byggnorm BBR 06 uppfylls gällande fukt- och brand. 

Uppfyllandet sker genom styrd ventilation kompletterad med behovstillförd värme för torka ut fukt och byggfukt. Finns det ingen registrerad mögelrisk på kallvinden är den behovsstyrda värmen i stand by position och drar i princip inga mätbara mängder energi.

Andra fördelar att bygga i nyproduktion med stängd takfot och behovsstyrd ventilation på kallvind är:

-Möjlighet att bygga stora brandceller upp till 400kvm.  Stängd takfot med TrygghetsVakten Vind bromsar förloppet för brand att ta sig utifrån in på kallvind. Konstruktioner med öppen takfot får en vindsbrand nästan obegränsade mängder syre.  TrygghetsVakten vind stänger dessutom ner ventilationen vid höga temperaturer.

-Högre komfort för de boende sommartid genom den styrda ventilationen på TrygghetsVakten Vind ventilerar ut bildat värmeöverskott på vinden. Denna funktion kan vara extra viktig för att begränsa skada av eventuella framtida extremväder där speciellt unga och gamla far illa.

 

KV Storken Strängnäs

Nybyggnad av gruppboende 

Yta kallvind:  515 m2

Två stycken TrygghetsVakten Vind Classic med två extrafläktar

Dimensionering och projektering utfördes av Vesam

 

KV Smörsoppen

Nybyggnad av gruppboende Oxhagsvägen 7, Strängnäs

Vindsbjälklag typ håldäck med 400 mm lösullsisolering

Yta vind: 510 m2

Volym vind: 785 m3

Två stycken TrygghetsVakten Vind Classic med två extrafläktar

En TrygghetsVakten Com med summerlarm fjärravläsning.

Dimensionering och projektering utfördes av V Company AB.

 

Norrahammars kyrka utanför Jönköping

Yta ca 280 m2

Volym ca 1200 m3

Två stycken Vind Classic med extrafläktar . En extra värmenhet.

Mest värmekapacitet på de fuktutsatta, norra delarna av kyrkan.  

Sanering av mikrobiell påväxt med mögelsaneringsmedel AMP-91.

Dimensionering och projektering utförd av Anders Fröding på Projektia.

 

Gruppboende KV Vesslan

Yta ca 560 m2

Volym ca 700m3

Två stycken TrygghetsVakten Vind Classic kompletterade med två stycken extra värmeenheter.

Dimensionering och projektering utfördes av Structor Eskilstuna AB

 

Nordanå 1:56, Alfta

4 st bostadshus på 190 kvm / 360m3

Två stycken Vind Classic med extrafläktar per hus. Två extra värmenheter för förhöjd effekt av uttorkning av eventuellt byggfukt.

Dimensionering och projektering utförd av Björn Hellberg ÅF-Infrastruktur AB.

 

Pysslingen Förskolor Älvsjö

Skolfastigheter uppförda på 60-talet på ca 120 och 160 kvm. 

TrygghetsVakten Vind Classic med extrafläktar och extra värmeenheter.

Beställare var Sisab Skolfalstigheter i Stockholm AB

 

Förskolan Eken, Solberga, Hägersten

Förskolefastigheter uppförda på 60-70-talet på ca 130 kvm.

TrygghetsVakten Vind Classic med extrafläktar och extra värmeenheter.

Beställare Sisab Skolfalstigheter i Stockholm AB