Anticimex

 

Anticimex som startade sin verksamhet med att bekämpa vägglöss 1934, är idag ett internationellt företag med många verksamheter. Mathygien, brandskydd, energideklaration, överlåtelsebesiktning, fuktmätning, avfuktning, installation av avfuktare i krypgrund och vind. Dessa är några av de områden som kompletterar kärnkompetensen skadedjursbekämpning.

Mot slutet av 1990-talet flyttade Anticimex fram sina positioner inom fuktskadebranschen och är idag den dominerande aktören på den svenska marknaden, med konkurrens från Munters och TrygghetsVakten.

Anticimex har ca 4000 anställda i Europa.