Avfuktning

Att avfukta kräver energi, något som alla som badar upplever när man stiger ur badet och vattnet avdunstar från den blöta kroppen. Vattnet tar med sig värmeenergi från kroppen, som därmed kyls ner i takt med att vattnet avdunstar.

Avfuktning som kyla

Ibland används faktiskt avfuktning för att kyla, sk. evaporativ kylning vilket används i torra varma klimat. Men vanligen är syftet med avfuktning att avlägsna fukt, för att minska risken för mögel och röta i exempelvis vindar, krypgrunder och torpargrunder.

Avfuktning vid akuta vattenskador

Avfuktning används också  vid vattenskador. Vid vattenskador gäller det att så fort som möjligt kan sätta in sorptionsavfuktare som TrygghetsVaktens DH5 eller torkplattor för att minimera skadorna. Specialister på detta är Polygon, Ocab, Anticimex m.fl. och dessa företag har jourbilar över landet som snabbt är på plats.  Fuktteknikerna ställer ut avfuktare och torkplattor för att senare komma tillbaks och åtgärda det vattenskadade området.

Mycket ofta är kök och badrum drabbade och där ska man som fastighetsägare ska rikta extra uppmärksamhet att allt förknippat med vatten och ledningar är i gott skick.

Avfuktning i källare och garage

Avfuktning med bland annat sorptionsavfuktare används också i källare som temporär åtgärd om grundens dränering satts igen eller att det inte går att dränera på grund av närliggande berg.  Även garage har behov av avfuktning då fuktlaster kommer från inträngande vatten eller blöta bilar.

Avfuktning i tvättstugor

Att hänga tvätt och använda sig av luftavfuktare är  ett energieffektivt alternativ till torktumlare och torkskåp.  Överstiger temperaturen 20° C kan kondensavfuktare användas. Under 20°C är (ad)sorptionsavfuktaren det mest energieffektiva valet.

Avfuktning av skyddsrum, bergrum och transformatorstationer

Skyddsrum har låg temperatur och oftast inträngande fukt och ska kunna härbergera många människor som avger 2 l vatten per person och dygn på en begränsad yta.  Dessutom brukar det inte finnas några möjligheter att leda ut avfuktarens anrikade vattenånga. Här har TrygghetsVakten utvecklat en kraftig sorptionsavfuktare som omsätter 950 kbm/timme med kondensor funktion.Adsorptionsavfuktare med kondensor

DH Kondens heter den som omvandlar sorptionsavfuktarens vattenånga till vatten som leds ut via ett dräneringshål i golvet.

Skillnad mellan avfuktning för fast installation och temporär avfuktning

Fast installation är avfuktare som monteras permanent i krypgrunder, vindar, källare etc där fokus på produkterna ligger på ljudnivå,underhåll och energiförbrukning.  Vid temporär avfuktning ska avfuktarna vara lätta att bära och transportera, enkla att stuva in i en servicebil, ge hög avfuktningseffekt samt acceptabel ljudnivå.

Olika metoder för att avfukta är
  • Termisk avfuktning, bla TrygghetsVakten Krypgrund
  • Kondensavfuktare, där kondensvatten magasineras i behållare eller leds ut via en slang. Ex Woods
  • Sorptionsavfuktare, bla TrygghetsVaktens DH serie, Corroventa, Munters, DryBox
  • Hygrodynamisk avfuktning, bla TrygghetsVakten Vind och TrygghetsVakten Pro-X
  • Absorbent som suger åt sig fukt, bla Torrbollen. För mycket små och slutna utrymmen.

Avfuktare bör man välja med omsorg, det finns ingen teknik som är användbar i alla lägen. Viktigast är att välja en avfuktare för det ändamål den är konstruerad. Med modern teknik kan energiåtgång och därmed även driftskostnad och miljöbelastning minimeras. Om avfuktaren skall installeras som en permanent lösning är det också viktigt att titta på underhållsbehovet. En bra avfuktare för fast installation kräver inget löpande underhåll och den bör fungera så att driftsavbrott inte kan ställa till några stora skador. Tänk också på ljudbilden, är du känslig för ljud bör du välja en tyst lösning. Slutligen ska man förstås titta på tillverkarens garantiåtagande, och välja den med bäst garantier. Det vore väl trist att behöva köpa en ny avfuktare efter bara 3-4 år?  Se också vidare “avfuktare bäst i test“.