Bergvärme

 

 

 

Bergvärme fungerar som ett kylskåp fast bakvänt. Värmen tas från berget och grundvattnet (inne i kylen) och distribueras inne i boytan (på baksidan av kylen). I praktiken borrar man hål i berget. Ofta över 100 meter.
Bergvärmesystemet dimensioneras så att ~95% av årets värmebehov tillgodoses vilket innebär att tillskottsvärme från en el-patron eller oljebrännare är nödvändig.
Bergvärme är ett alternativ till Jordvärme (ytjordvärme), sjövärme, luftvärmepump och fjärrvärme. Energiförbrukningen på ett bergvärmesystem är oftast relativt låg och driftsmässigt ansett som ett bra alternativ. Dock kan investeringskostnaden vara avskräckande hög. En risk med ett bergvärmesystem är när många hus på en liten yta installerar systemet kan berget kylas ut och effekten på anläggningen blir lägre.
Det finns alltid en risk för en fuktskada om man byter ut ett förbrännande värmesystem såsom olja, ved eller pellets mot bergvärme. Speciell vaksam bör man vara vid övergång från ved- olje-, och gaseldade hus. Då det finns ökad risk för mögelangrepp i krypgrund, källare och vind som uppstår på grund av att minskade spillvärme. Om en fastighet hade en ofarlig fuktnivå för mögeltillväxt genom värmespill från oljeuppvärmning kan denna nivå öka markant då man slutar att elda.