Byggfukt

Med byggfukt menar man oftast den fukt som finns och blir kvar under processen att bygga en fastighet. Byggfukt finns i de flesta isolerings- och trämaterial samt i eventuell betong efter grundläggning.  De flesta moderna isoleringstyper är inte känsliga för byggfukt men organiska material i anslutning med fuktig isolering påverkas såsom exempelvis konstruktionsvirke.

Trämaterial och byggfukt

Historiskt sätt byggde man fastigheter under de torraste månaderna på året. Numera bygger man året om. Detta kan ge problem med byggfukt. Om fastigheten står exponerad för regn under byggprocessen utan fungerande väderskydd kommer stomme, tak och annat trämaterial att ta upp byggfukt. När huset börjar bli klart kommer det att finnas stora mängder vatten budet i byggmaterialet som måste torkas ut snabbt för att inte byggfukten skall leda till omfattande mögelskador. Om man dessutom bygger med moderna, föreskrivna isolertjocklekar där värmen inte driver bort fukten kan en mögelskada vara ett faktum.

Betongplatta och byggfukt

När man gjuter en betongplatta (platta på mark) tar det ofta flera månader innan byggfukten är ner på säkra nivåer. Ännu längre tar det om byggaren inte är noga att täcka plattan under uttorkning eller om vädret är fuktigt under byggprocessen. I och med att man bygger med tät isolering under betongplattan kan byggfukten enbart torka uppåt. Dvs mot vistelseytan i fastigheten.

Krypgrund och byggfukt

Hus som byggs prefabricerade transporteras långa vägar.  Är det då fuktig väderlek sprayas undersidan av huset med vatten under transporten från långtradarens hjul.  Viktigt är då att huset har ytskydd som ex polyetenfilm som förhindrar uppfuktning.

Anläggs krypgrund och hus under den kalla årstiden finns risk för att huset läggs som ett isolerande lock ovanpå den kalla marken.  När sedan vårvärmen kommer finns det risk för kondens på grund av att luften kyls ner i krypgrunden.

Skydd mot detta är krypgrundsisolering samt TrygghetsVakten krypgrund.

Vind och byggfukt

Trots att hus numera byggs upp med nederbördskydd uppstår mikrobiella angrepp på kallvindar.  Risken är som störst under den kalla årstiden då nattutstrålning gör att fukten ansamlas mot den kalla insidan av taket. Kondensdroppar undersida tak

Man upptäcker påväxten oftast i nordliga delar av vinden där det är en bråkdel av grad kallare och därmed fuktigare.

Att montera en TrygghetsVakten Vind vid nybyggnation är ett vanligt  sätt att fuktskydda byggnaden under- och efter produktionen.

Avfukning under byggnation

Färger, utjämningsmassor, mm innehåller mycket vatten som avdunstar och vandrar från varma delen av konstruktionen till den kalla.  Det går att  hyra eller köpa TrygghetsVaktens sorptionsavfuktare DH5 under de mest kritiska momenten för att förhindra fuktskador. DH5 behöver inget avlopp för att avleda fukten utan ansluts till frånluft eller en fönsteröppning.

Önskas support eller avfuktning gällande nyproduktion av så fyll i kontaktformuläret