Daggpunkt

 

 

 

Daggpunkt är den temperatur vid vilken luftens fuktinnehåll når mättnad och fukt kondenserar. För exempel: På kallvinden vintertid har du +2 grader och 80 % RF. När natten kommer sjunker temperaturen till -2 grader. För varje grad du sänker temperaturen höjer du den relativa luftfuktigheten med ca 5 procentenheter. Med en sänkning av temperaturen med 4 grader mättas luften och kondens uppstår. Daggpunkten är uppnådd.