Fjärrvärme

 

 

 

Fjärrvärme är ett miljöanpassat alternativ till uppvärmning av bostäder. Den kommer för det mesta från spillvärme från industri och förbränning av avfall.

Fjärrvärmen distribueras via varmvatten i nedgrävda rörssytem till bostadhus och villor där den via en fjärrvärmecentral värmer upp fastighetens varmvattensystem.
Fjärrvärme är alternativ till bergvärme, jordvärme (ytjordvärme), sjövärme, och luftvärmepump. Fördelar för fastighetsägaren är driftsäkerhet och minimalt underhåll. Även flexibilitet att kunna kraftigt öka eller minska energianvändning utan medföljande investering kan anses som positivt.
Det finns alltid en risk för en fuktskada om man byter ut ett förbrännande värmesystem såsom olja, ved eller pellets mot fjärrvärme. Speciell vaksam bör man vara vid övergång från ved- olje-, och gaseldade hus. Då det finns ökad risk för mögelangrepp i krypgrund, källare och vind som uppstår på grund av att minskade spillvärme. Om en fastighet hade en ofarlig fuktnivå för mögeltillväxt genom värmespill från oljeuppvärmning kan denna nivå öka markant då man slutar att elda.