Fuktbelastning

 

 

 

Fuktbelastning är när vatten eller vattenånga från fuktkällor belastar yta eller byggnadsdel. Olika material tål olika hög fuktbelastning. För exempel: Hus byggda fram till 40 -talet har ofta högre kvalité på virket än moderna hus. Det beror bland annat på att man lät virket självtorka i högre utsträckning förr. Idag snabbtorkas det mesta virket i stora ugnar med ett mindre tåligt virke som resultat.

Snabbtorkat virke tål inte lika stor fuktbelastning som ett tätvuxet normaltorkat virke.