Fuktbuffring

 

 

 

Fuktbuffring – fukt som binds inne eller på ytan av material när fuktigheten stiger. Sjunker senare omgivningens fuktnivå avger då materialet eller ytan fukt. För exempel: Under vintern binds det stora mängder fukt i trämaterial på en kallvind. Själva fuktbuffringen i sig är oftast inte skadlig men när värmen stiger under våren släpper trämaterialet den buffrade fukten och svampsporer kan få näring.