Fuktkvotsmätare

Att mäta risk med fuktkvotsmätare är ett mycket exakt sätt att konstatera om du har risk för att mögel eller röta. En fuktkvotsmätare har två stift som ska tryckas in i trämaterial. Den räknar då ut mängden fukt i materialet och visar en fuktkvot på en liten display.

Det finns en flera fördelar att mäta fuktkvot istället för relativ fuktighet (RF).

  • Fuktkvotsmätning sker på materialet och inte luften. Eventuella hyfer och sporer växer inte om materialet är torrt även om luften är temporärt fuktig. Det blir därmed enklare att göra en kvalificerad bedömning om det föreligger risk för påväxt eller ej.
  • Fuktkvoten är i princip oberoende av temperatur. Däremot är mätning av Relativ Fuktighet beroende av temperaturen som växlar hela tiden i en grund eller vind.
  • Fuktkvot är relativt lätt att mäta rätt. Avvikelsen är sällan mer än 1 % från mätresultatet, vilket är stor skillnad mot luftfuktighetsmätare som inte är avsedd för professionell användning.
  • Med en fuktkvotsmätning i krypgrunden eller vinden i de fyra väderstrecken erhålls en fullständig kontroll över hela grunds- eller vindsarean.  En RF mätare mäter endast på det ställe sensorn är placerad och kan invagga fastighetsägaren i en falsk säkerhet.  Läcker det in i andra änden av krypgrunden eller på vinden är sannolikheten att man ska upptäcka det via RF mätning mycket liten.
  • Fuktkvotsmätning ger en ger ett historiskt snitt över fuktigheten den senaste månaden vilket bättre motsvarar förutsättningarna för mikrobiell tillväxt  eftersom att mögel behöver oftast en längre tid att växa till.  En RF-mätning som ger en ögonblicksbild vid vissa tider på dygnet kan ge fel signaler till den som avläser utan att det finns någon reell risk för påväxt.

Om instrumentet visar en medelfuktkvot på 17 % eller lägre så har du i praktiken ingen risk för mögelpåväxt.  Visar den över 17-18 % finns det en viss risk för mögel beroende på temperatur. Om du har en fuktkvot över 27 % finns det akut risk för bland annat röt- och hussvamp.

Hänsyn måste tas till årstid eftersom att fukten på vindar och krypgrunder varierar. Exempelvis  fuktkvot 17% i krypgrunden i februari är mycket fuktigt medan 17% i slutet av augusti kan fungera.

Fuktkvotsmätaren som vi tillhandahåller är en relativt billig mätare men med verifierat bra resultat i sin prisklass när du mäter i gran eller furu.  Är du proffs är en fuktkvotsmätare i prisklassen 6000kr och uppåt att rekommendera som kalibreras varje år.  En luftfuktighetsmätare som ger relevanta mätresultat kostar 6000 kr och uppåt. Allt annat får anses som indikatorer. En kunnig leverantör av av proffsmätare är Mätforum som kan även kalibreraFuktkvotsmätare för besiktningsmän instrumenten.

Har grunden eller vinden sanerats med saneringsvätska eller tryckimpregnerats måste obehandlade referensbitar av gran eller furu sättas upp för att få korrekta mätresultat.

Fuktkvotsmätare kan du beställa här

Önskas fuktkvotsmätning  av en Trygghetsvakten certifierad installatör klicka här.