Fuktlast

 

 

 

Med fuktlast menar man oftast den mängd fukt som kan ta sig in i tex krypgrunden via mark, grundmur och ventilation. Summan av denna fuktmängd är den totala fuktlasten.