Fuktmätare för vind- och Krypgrund

Med begreppet fuktmätare kan man mena lite olika saker.

Trådlös Hygrometer

Den vanligaste fuktmätaren är en så kallad trådlös hygrometer. Det är en enhet som man mäta fukt och ofta temperatur på ett eller flera ställen och skicka informationen till en mottagare. Mottagaren placerar man ofta lättillgängligt i boytan.

Fuktkvotsmätare

En fuktkvotsmätare mäter vatteninnehållet i olika material (fuktkvot). Ofta är fuktmätaren en så kallad insticksmätare som man sticker in i materialet. Det finns en uppsjö av fabrikat på dessa fuktmätare.  Man får oftast för det man betalar och de billigaste fuktmätarna är anpassade för varmare klimat och andra träslag än de vi bygger med. Detta gör att dom sällan mäter rätt. Fuktkvotsmätare är det instrument som är mest relevant för uppföljning av vinds- eller krypgrundsfukt i organiskt byggmaterial.

Se vidare fuktkvotsmätare.

Hårhygrometer

En hårhygrometer bygger på att ett hår drar ihop sig när det blir fuktigt. Detta är linjärt med relativ fuktighet. Hårhygrometer är ofta ett riktigt precisionsinstrument. Skall man ha en mycket exakt fuktmätare är detta ett bra alternativ.

Att mäta fuktighet i luften eller inne i material är ofta det första steget mot att ta kontroll över fuktrisker i ett utrymme. När det gäller relativ luftfuktighet så bör man inte stirra sig blind på fuktmätarens värde. För att mögel och röta skall kunna föröka sig krävs det även en viss tid och en viss värme.

Probikssensor

Probikssensor är en mer eller mindre utgången variant av fuktmätare som tar viss hänsyn till tid och fukt. Probiks fuktmätare är en sk. kemisk fuktmätare. Den består utav en klisterlapp med en filtskiva. Filtskivan är behandlad med en kemi som reagerar på fukt över tid. Fuktmätaren är så kallad engångsmätare. När probikssensorn har blivit blå så går den inte tillbaka. När fuktmätaren har blivit blå indikerar den att klimatet i utrymmet har varit tillräckligt fuktigt under tillräckligt lång tid för att ett mögel och svampangrepp är möjligt.

Probiks är en innovation från Alfasensor i Göteborg och används främst inom pappersindustrin men har även använts för krypgrunder och vindar.