Fuktproblem

 

Fuktproblem kan visa sig på många olika sätt.

I en krypgrund ser man ofta fuktproblem som saltutfällning från insidan av grundmuren, dålig lukt, ett vitt damm i trossbottens undersida, svarta eller grönaktiga fläckar i trossbotten. Man kan känna i jorden eller sanden på marken i grunden. Känns den fuktig ligger krypgrunden i riskzonen för fuktproblem.

På vinden ser man det ofta på takets insida på norrsidan eller långt ner mot takfoten. Svarta fläckar eller vitt damm är vanliga symptom på fuktproblem. Efter stjärnklara nätter man man ibland se kondens på insidan av taket.

Generellt kan man säga att om det luktar jord eller fukt i ett utrymme så är det troligtvis för höga fuktvärden och fuktproblem är ett faktum.

Vill man ha ett mer vetenskapligt svar kan man använda sig av olika sorters fuktmätare. Vår fuktkvotsmätare är ett pålitligt och billigt sätt att mäta fuktrisk.