Grundbotten

 

 

 

Med grundbotten avser man den delen av marken som befinner sig innan för grundmuren. DVS marken i krypgrunden eller torpargrunden.