Hanbjälke

 

 

 

Vågrät bjälke som förbinder sparrarna i en (större) takstol.