Hussvamp

Tillhör de så kallade brunrötesvampar. Hussvampen ligger latent i de flesta trähus och väntar på att rätt förutsättningar som värme och fukkvot på över 30% skall uppstå för att gro. Svampen angriper cellulosan i trävirket som krymper ihop och spricker i form av torra kuber. Det som gör hussvampen till den mest fruktade i huskonstruktioner är framför allt hastigheten hussvampen kan bryta ner virket i fastigheten.

Vid rätt förutsättningar kan hussvampen växa 6 mm per dygn. Svampen kan bli självförsörjande. DVS den kan bilda och transportera fukt på egen hand. När hussvampen växer bildas oxalsyra. För att kunna växa vidare behöver svampen hjälp med att bryta ner denna. Förekomst av kalk i konstruktioner hjälper hussvampen med detta. Kalk förekommer ofta i murbruk i äldre hus.

Äkta hussvamp?

Mikrobiell påväxt i på betongbjälklag

Vid misstanke om äkta hussvamp bör prov för analys skickas in för att kunna besluta om korrekta åtgärder.  Bilden ovan visar på ett konstigt angrepp som sitter på betong och trä men är det äkta husvamp?  Endast en inskickad analys kan avgöra saken.

Att bli av med en växande hussvamp är ett krävande och komplicerat arbete. Allt angripet material samt en del av det friska måste avlägsnas. Allt fuktigt material måste torkas ut. Om hussvampen är i krypgrunden måste eventuell jord och annat material saneras med kemi. Är det ett omfattande angrepp så kan det ibland vara nödvändigt att riva fastigheten.

Det säkraste sättet att inte få något angrepp av hussvamp är att se till att alla delar av en konstruktion inte utsätts för ett skadligt klimat. Håll krypgrund, torpargrund och vind fuktsäker. DVS under 17% fuktkvot i allt trämaterial. Om en fuktskada uppstår bör det åtgärdas omgående och har du upptäckt röta skall allt rötskadat material avlägsnas. Har du fått en skada som du misstänker är hussvamp. Se till att få den undersökt av ett proffs. Behöver ni hjälp med detta så kontakta oss.