Hygrodynamisk avfuktning

Hygrodynamisk avfuktning innebär att ett utrymme bara ventileras med uteluft när det verkar uttorkande. Enkla system mäter och jämför ånghalt eller ångtryck och slår på ventilationen när ånghalten/ångtrycket är högre inomhus än utomhus. TrygghetsVakten Vind, Pro-X och Pro-S som använder hygrodynamisk avfuktning använder mer avancerade algoritmer med statistisk digital signalbehandling för att avgöra när ventilationen är gynnsam för utrymmet.