Hysteres

 

 

 

Hysteres innebär att förhållandet att en fysikalisk process inte återvänder i samma spår då man kastar om dess riktning. När ett sådant system återkommit till sin utgångspunkt (dvs. efter en period), har det p.g.a. hysteresen förlorat en viss mängd energi till omgivningen.

På en fuktmätare pratar man om hysteres. Detta innebär att vid stora svängningar i mätområdet tar det en viss tid för fuktmätaren ”hittar tillbaka” till ursprungsläget. En vanlig fuktmätare som du kan köpa i bygghandeln är ofta mycket känslig för klimatväxlingar och det kan ta veckor innan den är tillbaka på ursprungsläget.