Isolera grundmur

 

 

 

Isolera grundmuren gör man i regel för att minska fuktgenomslaget utifrån. Det vanligaste är att man gör detta i samband med dränering av krypgrunden och då monteras isoleringen på utsidan.

Det är möjligt att isolera grundmuren på insidan men det anses teoretiskt som en något högre risk. Våra krypgrundsisoleringar är lämpliga material för isolering på insidan av grundmur. Bilden ovan illustrerar en felaktig montering. Se vidare SÅ ISOLERARS KRYPGRUNDEN KORREKT!