Jordlukt

 

 

 

Jordlukt eller mikrobiell lukt är ofta ett resultat av ett pågående angrepp av mögel. Det som många kallar källarlukt är ofta i praktiken en pågående påväxt av mögel eller jordbakterier. Det kan även uppstå lukt från behandlat trämaterial såsom tryckimpregnerat virke. Det var vanligt att man byggde med behandlat virke i trossbotten, fram till slutet av 70-talet.

Det är ofta mycket svårt att upptäcka jordlukt eller mikrobiell lukt på egen hand för de flesta människor vänjer sig mycket snabbt vid denna. Ett bra sätt är att be någon annan som inte bor i fastigheten lukta.

Normalt har kvinnor ett bättre luktsinne än män. Viss forskning tyder på att kvinnor kan ha upp till 10 ggr bättre luktsinne än män.

Det finns även sätt att rent vetenskapligt kartlägga lukter. Ta kontakt med oss för hjälp med ett luktprov.