Källare

 

 

 

Utrymme under hus, ofta delvis under mark, som inretts som en del av boytan.