Kallvind

 

 

 

En kallvind avser ytan närmast yttertaket på ett hus som ligger över takisoleringen men under yttertaket. De flesta hus har en sk kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att innertemperaturen i regel följer utetemperaturen.

50% eller mer av Sveriges kallvindar är skadade enligt undersökningar genomförda de senaste åren.  Läs mer om att skydda vinden med en vindsavfuktare här.

Förr byggde man med relativt lite isolering mellan boytan och vinden samt att man i regel hade en kamin med murstock som man eldade i året om för värme och matlagning. Dessa vindar fick sällan några problem då dessa alltid var varmare än uteklimatet. Då dessa vindar i regel hade liten eller ingen ventilation så blev det ett säkert klimat i utrymmet.

Problem med kallvindar började när vi byggde vindar med mer isolering för att göra huset mer värmeekonomiskt samt att vi gick ifrån vedeldning mer och mer. I och med att man byggde tätare och mer välisolerade hus ökade ångtrycket och spillvärmen minskade. Mögel började uppstå på vinden. Man kompenserade detta med att bygga in en tät ångspärr mellan boytan och kallvinden samt att öka på ventilationen på vinden.

Ångspärren visade sig fungera bra och minskade fuktvandringen upp på kallvinden. Däremot att öka ventilationen på kallvinden visade sig vara en sämre idé. Genom att okontrollerat ventilera in uteluft får man återigen fuktproblem.

Idag finns det två sätt att hantera detta problem. Antingen isolerar man på utsidan av taket med cellplast eller annan lämplig isolering för att utrymmet skall ha en högre medeltemperatur eller så installerar man en intelligent ventilationslösning såsom TrygghetsVakten Vind. Lösningen ser till att det enbart ventileras när det är gynnsamt. Om detta inte räcker tillförs värme för att avfukta och minska risken.