Klimatkammare

 

 

 

En klimatkammare är en sluten kammare där temperatur och relativ luftfuktighet hålls vid förutbestämda värden. Det finns två huvudtyper. En variant hålls vid konstant temperatur och konstant relativ luftfuktighet och används för kalibrering av mätkretsar. En annan variant använder fukttillskott, avfuktning och uppvärmning samt avkylning för att kunna skapa realistiska testcykler av utrustningar.

TrygghetsVakten använder sig primärt av den första. Vi har flera stora klimatkammare som vi använder för att kontrollmäta samtliga avfuktare innan dom skeppas ut till kund.