Klimatzonen

 

 

 

Klimatzonen marknadsför ett system med en cellplastskiva samt ventilation som skall monteras under trossbotten på krypgrunder. Systemet avser att skydda trossbotten mot vidare mögelangrepp och mikrobiell lukt. Systemet avser att skapa en begränsad luftvolym mellan bjälklaget och resten av krypgrunden. Denna begränsade del av krypgrunden undertrycksventileras med inomhusluft så att eventuell mikrobiell lukt och tidigare angrepp inte berör boytan.

Resten av krypgrunden lämnas orörd då det antas att detta inte påverkar boytan.

Systemet har även ett visst skydd mot markradon. Enligt klimatzonen kostar materialet och projektering ca 500 kr per kvm samt ca 500 kr per kvm i arbete. En normal (90 kvm) krypgrund kostar således ca 90 000 kr för en komplett åtgärd.

Företaget har sitt säte i Göteborg.