Mögelanalys

 

 

 

Mögelanalys innebär att man tar materialprov eller ytprov från olika material för att artbestämma och mängdbestämma mögelsporer. Analysen görs av laboratorier där man med hjälp av mikroskop och odlingar kan lämna svar på vad det är samt hur stor förekomst det är. Botaniska Analysgruppen i Göteborg är ett av de ledande laboratorierna i Sverige.