Mögelsanering

En mögelsanering kan göras i både krypgrund och vind. Sanering är ofta nödvändig när skador i utrymmet gått så långt att det är synligt mögel eller lukt.

Behov av en mögelsanering uppkommer ofta efter för mycket fukt genom fuktskada, fuktläckage från boytan eller inträngande fukt från uteluft.

Vid en kemisk mögelsanering använder man ofta någon form av oxidativ saneringsvätska eller annan mögeldödande kemi. Dessa penslas eller sprayas ut krypgrunden eller på kallvinden. Med rätt utförd behandling kommer trämaterial i utrymmet oftast att se ut som nytt. De flesta typerna av saneringsvätskor som används är giftiga under appliceringen vilket gör dom olämpliga för lekmän att hantera. Det krävs kunskap och omfattande skyddsutrustning för att hantera denna typ av kemi.

TrygghetsVaktenentreprenör i skyddsutrustning som ska sanera en kallvind.

Saneringsvätskor baserade på natriumhypoklorit som AMP-91 är generellt ofarliga efter ett par dagar efter behandling och lämnar inte kvar något mögel på ytan.

Vi har även saneringsvätskor baserade på väteperoxid, AMP-99 och dessa bryts ner till vatten och syre efter en kort tid.

Bilderna ovan visar en fukt- och mögelskadad vind före och efter den har blivit sanerad med AMP-91.  Efter saneringen kan eventuellt mycket små, vita kristaller synas.  Dessa är en av restprodukterna, koksalt.  Den andra restprodukten är vatten som avdunstar ett par veckor efter att en avfuktare har installeras.

 

Efter en mögelsanering måste ett aktivt fuktskydd som en vindsavfuktare installeras annars kommer möglet tillbaks nästa gång det uppstår förutsättningar för mikrobiell påväxt.

Önskas offert på sanering utförd av en fackman fyll i vårt kontaktformulär.