Mullbänk

 

 

 

Mullbänk är en jordvall man skottade upp på insidan av torpargrundens mur för att isolera.

Mullbänk var vanligt i torpargrunder fram till början av 1900-talet.