Mykotoxiner

 

 

 

Mykotoxiner produceras av mögelsvampar som kan orsaka förgiftning hos djur och människa. Mykotoxiner har inte betraktats som ett större problem i Sverige då vi har ett har ett förhållandevis dåligt klimat för dessa. Mykotoxiner har under lång tid varit ett större problem i tropikerna på grund av den höga luftfuktigheten i samband med hög värme. På senare år har det dock upptäckts höga halter i svenskproducerat spannmål. Modern forskning har dessutom påvisat höga halter av mykotoxiner i samband med fuktskador i fastigheter. Även efter åtgärd av själva mögelangreppet och fuktskadan kan mykotoxinerna finnas kvar då dessa är extremt tåliga.

Läs mer om skaderverkningar av mykotoxiner här samt om skadeverkningar här.