Okulär besiktning

 

 

 

Okulär besiktning – undersökning av konstruktioner endast genom syn och lukt.