Probiksindikator

 

 

 

En probiksindikator är en kemisk fukt- och riskmätare som används för att avgöra om det finns någon risk för att mögel kan växa. Att mäta fukt med hjälp av kemi är pålitligt och billigt. En probiksindikator består av en liten klisterlapp med en filtskiva på. Filtskivan är behandlad med kemi för att reagera på höga fuktvärden över tid. Vi använder oss av två olika varianter.

Probiks BI

BI, används för att avgöra om det finns risk för mögelskador i ett utrymme utan åtgärd. Denna indikator reagerar på relativ fuktighet över 75 % vilket anses vara en nedre gräns för att mögel skall kunna växa.

Probiks HU

HU, används i första hand för att dubbelkolla TrygghetsVaktens kapacitet i ett utrymme. HU reagerar på en relativ fuktighet på över 85 %. Anledningen till detta högre värde är att TrygghetsVakten i sig tar hänsyn till fler variabler i riskbilden för mögelpåväxt och kommer under vissa omständigheter att acceptera högre fuktvärden. Helt utan risk för faktisk påväxt.

 

Användning av Probiksindikator för att kontrollera om det finns behov av TrygghetsVakten.

 

På vinden, använd BI

Indikatorn fästs på det sluttande innertaket på det ställe som känns fuktigast, ofta på husets norra eller östra sida. Läs av indikatorn efter en månad. Om den har färgats blå, notera detta och hur långt färgutslaget har nått. Om inget färgutslag har skett, kontrollera indikatorn igen efter 6 månader och efter 1 år.

I krypgrunden, använd BI

Indikatorn fästs i trossbottens undersida (taket i krypgrunden) på det stället som det känns fuktigast. Oftast är detta på nord eller västsidan. Läs av indikatorn efter en månad. Om probiksindikatorn har blivit blå, notera detta och hur långt det blåa har kommit. Om det inte har blivit något färgutslag bör du kontrollera igen efter 6 månader och efter 1 år.

 

Användning av probiksindikator för att verifiera att TrygghetsVaktens kapacitet är tillräcklig.

 

På vinden och i krypgrunden, använd HU

Indikatorn fästes i närheten av sensorn från styrenheten för värmeslingan. Är det en krypgrund så monteras den bredvid sensorn på trossbottens undersida (taket i grunden). Är det en vind så monterar du den på snedtaket i närheten av styrenheten för värmeslingan.

Kontroll av probiksindikatorn sker enligt tillsynsplanen för respektive produkt. Tillsynsplanen hittar du i slutet av monteringsinstruktionerna. Du kan hämta de senaste instruktionerna här!