Radonsanering

 

 

Traditionell radonsanering

Radon från mark är ett relativt stort problem i Sverige. I mark kan det förekomma radon i mycket olika omfattningar. Alt från säkra värden som ligger under 200 bq till 100 000 bq. När mark anvisas för byggnation så skall det genomföras en kontrollmätning av radonvärden från marken. Det är dock stor skillnad på radonvärdet i marken och det som kommer in i en boyta.

Krypgrund

För att hindra markradon att ta sig upp i boytan använder man sig av undertrycksventilation. DVS man ser till att luften från krypgrunden inte tar sig upp i boytan utan sugs ut med hjälp av undertrycksventilation. De flesta system för radonsanering är helt enkelt en fläkt som suger ut luft från krypgrunden i en sådan omfattning att ett undertryck skapas i förhållande till boytan. Man kan komplettera detta med olika radontäta material som avskärmar marken från resten av krypgrunden. Dessa system fungerar ofta utmärkt för att få ner koncentrationen av radon till säkra värden. Tyvärr är det en stor risk att man skapar sig ett nytt problem Genom att suga ut luft ur krypgrunden så drar man även in luft. Den luften är som regel fuktigare än den som lämnar krypgrunden och med tiden kommer fuktproblemen såsom mögel och röta.

Ett alternativ till denna traditionella metod för radonsanering är TrygghetsVakten Pro-X eller DH undertrycksavfuktning.

TrygghetsVakten Pro-S arbetar också med ett undertryck men det är styrt dynamiskt i förhållande till tryckskillnader i boytan. Detta innebär att om tryckförhållandet i boytan ändras som när du slår på köksfläkten, eldar i kaminen eller öppnar ett fönster kommer systemet att upptäcka denna förändring och höja eller sänka fläkthastigheten dynamiskt efter behov. Allt för att ha ett så litet undertryck som möjligt i krypgrunden. Mindre undertryck innebär mindre att mindre fuktig luft sugs in i krypgrunden. Den fuktiga luften som ändå kommer in i krypgrunden hanteras av värmetillförsel som i reset av våra produkter för avfuktning. Detta gör TrygghetsVakten Pro-S till ett unikt system. Radonsanering utan risk för följdskador såsom mögel och röta. Systemet är dessutom extremt energisnålt. Ofta mer energieffektivt än enbart en undertrycksfläkt som inte skyddar mot fukten och alltid lägre energiförbrukning än en sorptionsavfuktare med undertryck.