Råspont

 

 

 

Hyvlade och spontade brädor som används exempelvis som yttertakspanel eller blindbotten. Råspont tillverkas oftast av så kallad splintved, dvs den delen av timret som ligger ytterst och är av sämst kvalité. Viktigt är att fuktkvoten på yttertakspanel ej överstiger 17% då det är varmt. Vid låga temperaturer kan man tillåta något högre värden utan mögelrisk.  

Det är vanligt att just råsponten drabbas av mögel och röta. I vindar där fukten i huvudsak kommer utifrån drabbas oftast råsponten närmast ventilationsöppningarna, alltså långt ned mot takfotsventilationen då det finns sådan. I vindar där det även förekommer läckage av fuktig luft från boytan upp till vinden uppträder möglet ofta över stora partier, även långt från ventilationen (vilket också gäller i de fall då angreppet inte åtgärdats i tid även om fukten i huvudsak kommer utifrån). 

Just råsponten drabbas hårdare än reglar av flera skäl. Dels för att råsponten kyls mer av yttertaket och därför får mer kondens. Dels för att virkeskvaliteten ofta är sämre och slutligen för att råsponten som regel sitter närmast ventilationen där det ofta börjar mögla först.