Sjövärme

 

 

 

Sjövärme fungerar som en kyl fast bakvänt. Värmen tas från sjövattnet (inne i kylen) och distribueras inne i boytan (på baksidan av kylen). I praktiken lägger man ner en slinga i sjön som tar värmen från sjövattnet.

Sjövärmesystemet dimensioneras så att ~95% av årets värmebehov tillgodoses vilket innebär att tillskottsvärme från en el-patron eller oljebrännare är nödvändig.

Sjövärme är ett alternativ till bergvärme, jordvärme, luftvärmepump och fjärrvärme.

Sjövärme kan vara ett alternativ när man har en sjötomt. Det är långt från alla fastigheter med sjötomt som får tillstånd att använda denna metod då det kan påverkas av strandskyddet.

Energiförbrukningen på ett sjövärmesystem är oftast relativt låg och driftsmässigt ansett som ett bra alternativ. Dock kan investeringskostnaden vara avskräckande hög.

Det finns alltid en risk för en fuktskada om man byter ut ett förbrännande värmesystem såsom olja, ved eller pellets mot sjövärme. Speciell vaksam bör man vara vid övergång från ved- olje-, och gaseldade hus. Då det finns ökad risk för mögelangrepp i krypgrund, källare och vind som uppstår på grund av att minskade spillvärme. Om en fastighet hade en ofarlig fuktnivå för mögeltillväxt genom värmespill från oljeuppvärmning kan denna nivå öka markant då man slutar att elda.

Läs mer om lösningar på problemet på krypgrund eller kallvind