Skorstenseffekt

 

 

 

Skorstenseffekt eller skorstensverkan – temperaturdifferens mellan inne och ute i en byggnad som ger skillnad i densitet i luft. Detta ger undertryck nertill i byggnaden och övertryck uppe i denna.