Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare fungerar så att den fuktiga luften sugs in i en roterande rotor som tar upp fukten som finns i luften. Rotorn består av ett stort antal luftkanaler där ytan är impregnerad med ett fuktupptagande medel som fångar upp vattenmolekylerna i den fuktiga luften. Rotorn blir efter en tid mättad med fukt varefter den behöver torkas ut. Detta sker genom att varm luft blåses igenom rotorn, vattenmolekylerna förångas och fukten blåses ut ur avfuktaren och från det utrymme som ska avfuktas som vattenånga.

Underhållsbehovet av en sorptionsavfuktare består i 1-2 gånger per år byta luftfilter samt på vissa fabrikat byta värmebatteri vart 6-8 år.  Underlåtenhet av denna skötsel kan innebära att avfuktaren successivt slutar fungera med snabbt förhöjd risk av mikrobiell påväxt som följd då krypgrunden har stängda ventiler med denna lösning.

Sorptionsavfuktaren uppfanns av Carl Munters på 1940-talet. Lösningen användes för att skydda lastskepp mot korrosion. Systemet är effektivt även i kalla utrymmen och har använts i över 30 år i krypgrunder för att avfukta. Nackdelen med systemet är de rörlig delarna  som slits samt en hög energiförbrukning. Sorptionsavfuktare tillverkas idag av flera olika tillverkare där Munters,  Corroventa och TrygghetsVakten dominerar i Sverige.

Orsaken till den höga energiförbrukning på sorptionsavfuktaren ligger i konstruktionen i sig. Att flytta torr eller fuktig luft i ett utrymme kräver en avsevärt större mängd energi än att flytta värme. Varm luft rör sig snabbare än kall och varm luft expanderar i förhållande till kall. Som exempel. Om du eldar i en kamin som står i ena hörnet av ett rum så har i regel inte mer än någon grad varmare, vid taket, i den hörnan som kaminen står än i det diagonala hörnet.

En annan orsak till detta är att sorptionsavfuktaren skickar ut kontinuerligt beroende på grundens storlek 20-40 kubikmeter luft / timme som ersätts med ny luft utifrån och uppfuktad inneluft.  Detta innebär att avfuktaren avfuktar inte bara grunden utan även omgivningen. Skulle man stänga sorptionsavfuktaren står då luften stilla nere i den tätade grunden.  Detta innebär att emissioner såsom ex mögelgifter, radon och sumpgaser kan stiga upp i byggnaden vilket man inte bör utsättas för.

Sorptionsavfuktare används  framför allt inom avfuktning av akuta vattenskador eller vid nybyggnation där energiförbrukning samt underhåll har underordnad betydelse.  Men används även i oupvärmda källare eller garage.  De kan användas i torpargrunder och på vindar som inte koms åt mer än via en torrluftslang.