Svartmögel

 

 

 

Svartmögel är ett samlingsnamn för en större mängd olika svampar som finns naturligt i naturen. Det gemensamma för denna grupp av svamp är att dom kan ligga latent i flera hundra år för att när rätt betingelse uppstår gro och föröka sig. Den gemensamma nämnaren på svartmögel är att dom är till synes mörka. Det är svårt att utan expertis avgöra vilken typ av svamp det rör sig om då ljus, vinkel du ser angreppet i och på vilket material det växer på kan förändra utseendet.

Svartmögel behöver fukt och värme för att kunna växa. I fastigheter hittar man relativt ofta svartmögel på vinden och i grunden.

Det forskas mycket på skadligheten kring dessa svampar och modern forskning visar påverkan på hälsa såsom hudsjukdomar, luftvägsproblem, astma. Förekomst av svartmögel i fastigheter skall tas på allvar och bör åtgärdas.

Svartmögel är en varningsklocka att klimatet är för fuktigt i utrymmet och att åtgärder behöver vidtas såsom avfuktning och mögelsanering.

Exempel på svartmögel

Aspergillus

Inkluderar mer än 185 olika underarter, varav 20 rapporteras producera toxiner som drabbar oss. Fyra av de vanligast toxinproducerande underarterna är fumigatus, flavus, niger, versicolor. Kallas förutom svartmögel också för borstmögel. Ofta förekommande i s.k. ”sjuka hus”.

Färg: Blå-grön-svart.

Skadeverkningar: Cancerframkallande, allergi, aspergillosis m.fl.

 

Penicillium

Är ofta den typen av svartmögel som koloniseras först i hus där tillväxtfaktorerna är gynnsamma. Penicillium består av ca. 150 underarter. Kallas även för penselmögel p.g.a. sporernas speciella uppbyggnad. Ofta förekommande i ”sjuka hus”. Används vid framställning av penicillin och ost.

Färg: Blå-grön.

Skadeverkningar: Astma och allergier är vanligt.

Cladosporium

Är förmodligen den vanligaste mögelarten både inom- och utomhus. Kallas nu även Svarta Prickar då den återfinnes på fasader.

Färg: grågrön-brun-svart.

Skadeverkningar: Allergen, astma, infektion i hud och naglar.

 

Stachybotrys Även kallad pappersmögel.

Växer på material med hög cellulosahalt såsom gipsskivormed pappersbeläggning. Dyker ofta upp i badrum där tätskiktet i väggar och golv fallerat. Har tidigare ansetts som harmlöst, vilket modern forskning idag ifrågasätter.

Färg: Grön-svart

Skadeverkningar: Påverkar immunförsvaret, kan orsaka lungblödning, irritation i luftvägar och hud, kan ge näsblod och allergier.