Syll

 

 

 

En bjälke som ligger direkt på grundmur eller platta på mark som huset i sin tur vilar på. Syllen skyddas normalt från fukt från grundmur eller platta genom syllpapp eller annat fuktsäkert material. Materialet ligger mellan syllen och grundmuren.