Takfot

 

 

 

Takfot är den delen av taket som hänger utanför fasaden sett underifrån. DVS underdelen av takutsprånget.