Takfotsventilation

 

 

 

Takfotsventilation innebär en luftspalt i botten på takfoten, oftast närmast ytterfasaden. Man började med takfotsventilation under 80 talet för man antog att det var ventilation som saknades på vinden när det uppstod mögel och röta. Idag visar forskning annat. En stor orsak till fukt och mögel på kallvinden har visat sig ha med takfotsventilationen att göra. Den okontrollerade ventilationen som sker ökar i praktiken på fuktinnehållet och skapar ett skadligt klimat. Idag förordas mindre men kontrollerad ventilation samt eventuellt ett värmetillskott.