Tjälfarlig mark

 

 

 

Tjälfarlig mark är sådan med kallt klimat under vintern och består ofta av finkornigt material. Ju mer finkornigt material det är ju högre är kapillärkraften. Vid grundläggning på tjälfarlig mark måste man vara försiktig med markisolering. Vid för stor mängd markisolering kan huset få sättningsskador på grund av tjällyft.