Tjällyft

 

 

 

Tjällyft är den utvidgning som sker då vatten omfördelas och fryser till is i marken, vilket ger en höjning av markytan. Risken för tjällyft är olika över Sverige då risken påverkas av hur djup tjälen går i marken samt vilken sammansättning jorden har.