Torrbollen

 

 

 

Torrbollen är en förpackning fylld med salt, Kaliumklorid. Detta salt drar åt sig vatten och kan därmed avfukta mindre utrymmen, som båtar och bilar. Fukten – vattnet droppar ner i en behållare som får tömmas då och då. Med tiden lakas saltet ur Torrbollen och nytt salt får fyllas på.